Ég er rafvélavirki

Framtíðin er full af tækifærum

Rafvélavirki

Rafvélavirki starfar við uppsetningu, viðhald, viðgerðir og eftirlit með rafbúnaði, til vinnslu og dreifingar á raforku, raftækjum og rafkerfum. Hann vinnur á verkstæðum, í nýbyggingum, farartækjum á sjó og landi, heild- og raftækjaverslunum, orkufyrirtækjum, iðnfyrirtækjum og iðjuverum.

Rafvélavirki annast raflagnir og eftirlit með raflögnum og rafbúnaði í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla í byggingum, skipum og bátum. Hann hefur sérhæfða þekkingu í lestri raflagna-, rafvéla- og sáturteikninga, skipuleggur og teiknar upp snúð- og sáturvöf og getur magntekið og unnið verkáætlanir eftir þeim.

Rafvélavirki notar viðeigandi mælitæki við störf sín og framkvæmir bilanaleit og viðgerðir á rafbúnaði. Hann þekkir til hvers konar raftækja, rafvéla, iðntölvustýringa, stýribúnaðar og forritanlegra raflagnakerfa. Hann hefur haldgóða þekkingu á segulvöfum og vindingaaðferðum rafvéla og spenna, mótar og vindur snúð og sáturvindingar rafvéla og beitir mælitækjum sem leiða í ljós ástand þeirra. Hann kann skil á aðvörunarkerfum við aflvélar ásamt spennu- og hraðastýringum fyrir rafvélar. Rafvélavirki býr yfir hæfni til að vinna sjálfstætt og getur leiðbeint öðrum.

Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi rafiðna og starfsþjálfun undir leiðsögn meistara. Tvær námsleiðir standa til boða, verknámsleið í skóla eða samningsbundið iðnnám hjá meistara. Náminu lýkur með sveinsprófi sem veitir rétt til starfa í iðninni og inngöngu í meistaranám.

Rafvélavirki er lögverndað starfsheiti.